Over het project

Welkom bij ons project! Wij onderzoeken de belangrijke rol van kritisch denken bij het aanpakken van de urgente uitdagingen van klimaatverandering. Door middel van zelf-evaluatie, leer- en lesmateriaal en nascholingen, willen we individuen in staat stellen om kritisch na te denken over klimaat-gerelateerde kwesties om zo weloverwogen beslissingen te nemen.

Illustration of a woman taking an exam on her laptop

Klimaatverandering in onderwijs voor leerlingen en studenten

Ons project draagt bij aan het onderwijs over klimaatverandering en het bevorderen van het kritisch denkvermogen van leerlingen en studenten. Via ons platform kan iedereen een zelftest doen om het eigen kritisch denkvermogen met betrekking tot klimaatverandering te beoordelen en waardevolle feedback ontvangen. Bovendien bieden we toegang tot uitgebreid lesmateriaal over 'Kritisch denken in relatie tot klimaatverandering' en 'Conceptueel begrip van klimaatverandering'. Deze leermiddelen stellen leerlingen en studenten in staat om hun begrip te verdiepen, hun kennis uit te breiden en de nodige vaardigheden te ontwikkelen om zinvol deel te nemen aan het debat over klimaatverandering.

Materiaal voor studenten en docenten/leraren

Ons project wil waardevolle informatie en inspiratie bieden voor leraren (in opleiding) en biedt daarvoor leer- en lesmaterialen aan voor het onderwijs over klimaatverandering. Via onze leermodules hebben leraren en iedereen die les wil geven of wil leren over klimaatverandering toegang tot rijke inhoud om boeiende lessen te ontwikkelen over kritisch denken met betrekking tot klimaatverandering. Elke module bevat een docentenhandleiding met praktische richtlijnen voor het plannen en geven van lessen.

Of je nu een leraar bent die op zoek is naar innovatief lesmateriaal of iemand die de opleiding tot leraar overweegt, ons project biedt het nodige (les)materiaal om je lesvaardigheden te verbeteren en je inzicht in onderwijs over klimaatverandering te verdiepen.

Illustration of a woman taking notes of something she is looking at on her laptop
Illustration of a man pointing on a black board

Klimaatverandering onderwijzen op scholen

Door leerlingen/studenten en leraren/docenten te faciliteren op het gebied van onderwijs over klimaatverandering, willen we een transformatief effect hebben op hun lessen en de algehele leerervaring. De kennis die wordt opgedaan met onze materialen geeft leerkrachten de middelen in handen om boeiende en goed onderbouwde lessen te geven, zodat ze hun leerlingen kunnen inspireren.

De voordelen van beter onderwijs over klimaatverandering hebben uiteraard ook invloed op leerlingen zelf. Door kwalitatief hoogstaande instructie over dit belangrijke onderwerp te verzorgen, worden leerlingen zich meer bewust van de wetenschappelijke onderbouwing van klimaatverandering. Kritisch denken helpt leerlingen om weloverwogen discussies aan te gaan over klimaatverandering en duurzame praktijken.

Door prioriteit te geven aan onderwijs en zowel leerlingen als leerkrachten in staat te stellen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen, willen we bijdragen aan een duurzamere toekomst voor de komende generaties.

Voor wie is dit project?

Leraren-in-opleiding

Studenten kunnen ons platform op twee manieren gebruiken. Ten eerste kunnen ze een zelftest doen om hun kritisch denken over klimaatverandering te beoordelen. Ten tweede kunnen ze ons lesmateriaal uitproberen om dieper in te gaan op het onderwerp klimaatverandering. Ons platform stelt leerlingen in staat om zichzelf te beoordelen en hun kennis uit te breiden, waardoor een proactieve benadering van leren over klimaatverandering wordt gestimuleerd.

Leerlingen

Leerlingen plukken de vruchten van de verbeterde scholing van hun leraren op het gebied van klimaatverandering. Met verbeterde kennis en begrip kunnen leraren effectievere en beter geïnformeerde lessen geven, waardoor leerlingen een dieper begrip van dit belangrijke onderwerp kunnen ontwikkelen. Bovendien kan ons lesmateriaal over 'Kritisch denken met betrekking tot klimaatverandering' en 'Conceptueel begrip van klimaatverandering' in de klas worden gebruikt. Met onze zelftest kunnen leerlingen ook hun eigen kritische denkvaardigheden met betrekking tot klimaatverandering beoordelen.

Leraren

Leraren kunnen ons platform gebruiken als een waardevolle bron voor hun lessen. Ons lesmateriaal biedt handleidingen voor onderwerpen met betrekking tot klimaatverandering die in hun lessen kunnen worden opgenomen. Bovendien bevat elke lesmodule een speciale docentenhandleiding die praktische ondersteuning en begeleiding biedt.

Al wie iets wil leren over klimaatverandering

Ons platform biedt ook voordelen voor mensen die graag meer willen leren over klimaatverandering. Met onze zelftestfunctie kan je je kritische denkvaardigheden met betrekking tot klimaatverandering beoordelen. De leermodules bieden een diepe duik in onderwerpen over klimaatverandering, zodat je je kennis en begrip kan uitbreiden.

Roadmap

Illustration showing a road with some mountains and a target destination
Oct 2022
Start van het project
Jul 2023
Website
Oct 2023
-
Oct 2024
Bijscholingen voor leraren over leer- en onderwijsactiviteiten om conceptueel begrip van klimaatverandering te bevorderen
Jun 2024
Publicatie van zelf-test
Nov 2024
Implementatie van de leermaterialen voor de ontwikkeling van conceptueel inzicht op de website
Jan 2025
-
Jun 2025
Bijscholing voor wetenschapsleraren over leer- en onderwijsactiviteiten ter bevordering van kritisch denken over klimaatverandering
Jul 2025
Implementatie van de leermaterialen voor de ontwikkeling van kritisch denken over klimaatverandering op de projectwebsite &
Internationale zomercursus voor leraren rond het aanleren van kritisch denken over klimaatverandering