Kritisch denken in de context van klimaatverandering

In dit project ontwikkelen we een (meerkeuze)test om kritische denkvaardigheden in de context van klimaatverandering te beoordelen. Daarnaast ontwikkelen we begeleidend lesmateriaal. Ons doel is om verantwoordelijk wereldburgerschap te cultiveren, het bewustzijn rond klimaatverandering te vergroten en het begrip van klimaatkwesties te verbeteren. Die toegenomen kennis moet het mogelijk maken om weloverwogen beslissingen te nemen die een positieve invloed hebben op het milieu.

Woman reading on a tablet with books, plants and a cup of coffee next to her

Doel van het project

Het EU-project "tEachiNG criticAl thinkinG on clImate chaNGe" (ENGAGING) wil de kritische denkvaardigheden van studenten (secundair en hoger onderwijs) evalueren en versterken in de context van klimaatverandering.

Kritisch denken is een van de basisvereisten om deel te kunnen nemen aan het democratische leven. Door kritisch denken te koppelen aan de fysica van klimaatverandering worden belangrijke vakinhoudelijke kennis en sociale competenties van de studenten getraind. Leraren en toekomstige leraren, die een multiplicatorrol vervullen, zullen de nodige instrumenten krijgen om de ontwikkeling van deze kennis en competenties te ondersteunen terwijl ze veel leerlingen bereiken. Om deze reden zal het project workshops, zomercursussen en bijscholingen opzetten om (toekomstige) leraren te ondersteunen. Ontwikkeld lesmateriaal zal beschikbaar worden gesteld op deze website.


(Zelf-)evaluatietest

Onze online (zelf-)evaluatietest is ontworpen om je kritisch denkvermogen en kennis met betrekking tot klimaatverandering te beoordelen. De test bestaat uit een reeks vragen die je vragen om na te denken over je begrip van klimaatverandering, de oorzaken, gevolgen en oplossingen. Zodra je de test hebt voltooid, ontvang je onmiddellijk feedback, inclusief je resultaten en suggesties voor verdere lectuur op basis van je prestaties. Deze test is een waardevol hulpmiddel als je je kritisch denkvermogen wil verbeteren en je begrip van klimaatverandering wil verdiepen, zodat je weloverwogen beslissingen kan nemen en actie kan ondernemen voor een duurzame toekomst.


Lesmateriaal voor conceptueel inzicht in klimaatverandering

Ons lesmateriaal voor conceptuele kennis over klimaatverandering streeft naar diepgaand inzicht in de wetenschappelijke en sociale aspecten van klimaatverandering. Deze materialen bieden een gestructureerde aanpak voor het onderwijzen over klimaatverandering, met interactieve activiteiten, case studies, en bronnenmateriaal dat leerlingen in staat stelt om de onderliggende concepten en principes te begrijpen. De bijbehorende docentenhandleiding biedt ondersteuning aan leraren en docenten bij het ontwerpen van lesplannen en het faciliteren van workshops, zomercursussen en bijscholing. Het materiaal is ideaal voor zowel nieuwe als ervaren leerkrachten die topics rond klimaatverandering willen bespreken in hun lessen. Het wil hen beter voorbereiden en ondersteunen bij het lesgeven over dit onderwerp en hen in staat stellen om hun leerlingen te voorzien van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om dit nijpende mondiale probleem aan te pakken.


Lesmateriaal voor kritisch denken

Het lesmateriaal voor kritisch denken over klimaatverandering is ontworpen om leerlingen te begeleiden en ondersteunen bij het analyseren en evalueren van informatie met betrekking tot klimaatverandering. De materialen zijn specifiek afgestemd op de context van onderwijs over klimaatverandering en omvatten interactieve activiteiten, casestudy's en bronnen die leerlingen aanmoedigen om kritisch te kijken naar deze complexe kwestie. Een docentenhandleiding bij het lesmateriaal voor kritisch denken over klimaatverandering ondersteunt docenten en leraren bij het ontwerpen van lessen en het uitvoeren van activiteiten die kritisch denken stimuleren in de klas, in workshops, in zomercursussen, en bijscholingen. Het materiaal is ideaal voor zowel nieuwe als ervaren leraren en docenten die kritisch denken in de context van klimaatverandering in hun onderwijspraktijk willen opnemen. Het wil hen beter voorbereiden en ondersteunen bij het lesgeven over dit onderwerp en om zo hun leerlingen te helpen geïnformeerde en betrokken wereldburgers te worden.

Partners

De projectpartners van dit door de Europese Unie gefinancierde project "ENGAGING" zijn de TU Dresden, de Universiteit van Innsbruck, de Ruhr-Universiteit Bochum en de KU Leuven.

TU Dresden LogoUniversität Innsbruck LogoRuhr-Universität Bochum LogoKU Leuven Logo